Main Navigation

64% 14 Votes

Taj Mahal Restaurant & Taj Bar

2321 N High St, 
Columbus, 
OH

Previous Next